Mindfulness meditation


medetationYoga og Mindfulness meditations workshop. Næste workshops dato kommer snarest.

Mindfulness kan oversættes med bevidst nærvær eller bevidst opmærksomhed.

Mindfulness meditation er en metode og en tilstand til at opøve evnen til at opleve og sanse nuet, med alt hvad det indebærer. Mindfulness meditation er opmærksomheds- og nærværs træning.Ved at træne opmærksomheden skabes der bevidsthed om hvad der sker i sindet, hvilke tanker og emotioner der opstår. Du lære at indtage en iagttagende og neutral rolle overfor sindets indhold, dine tanker så du ikke så let fanges i en tilstand af bekymring og spekulation.

Hvordan virker meditationen?

Ved at du lære ikke at lade dig rive med af hvilken som helst opstået tanke eller emotion, skabes der et mentalt pusterum som gradvist giver ro og klarhed i sindet. Du bliver i højere grad i stand til at træffe de rigtige beslutninger, og leve et liv med overskud i overensstemmelse med hvad der er vigtigt og rigtigt for dig. Desuden styrkes kropsbevidstheden, så evnen til at lytte til – og forstå kroppens signaler øges. Det virker afspændende, hvilket igen virker tilbage på sindet og en positiv spiral skabes. Når du forholder dig til, hvordan du har det lige nu og her – og ikke til hvordan du burde have det eller ville ønske, du havde det – så er du mindfull!  Så mindfulness kan også betragtes som en måde at være i livet på. Meditationen lærer dig at være åbne, oplevende og kreative overfor „virkeligheden”, i stedet for at være fastlåst, dømmende, forblændet, underkastede, eller afvisende. Mindfulness meditation er ikke øget selvcentrering – tværtimod.

Konsekvenser for dit sociale liv.

download (42)Ved at blive bedre til at forholde dig nærværende, ansvarligt og præcist til dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser, bliver du bedre i stand til at anvende samme forholdsmåde til dine omgivelser, din familie, kollegerne og venner, og indgår i dine relationer med empati og nærvær, og løse de opgaver du får stillet, eller stiller dig selv, med fuld fokus og nærvær.

Dokumenterede virkninger.

Ved regelmæssig praksis er der en lang række dokumenterede virkninger af Mindfulness meditationen: • Sænker blodtrykket. • Reducere kroniske smerter. • Øget søvnkvalitet. • Styrker immunforsvar. • Skaber ro og klarhed i sindet. • Påviselige fysiologiske positive ændringer i hjernen. • Styrker evnen til at leve og nyde livet med fuldt nærvær.

Send en mail

Har du spørgsmål vedrørende meditation?

28 89 84 86